Stikkord: førsteklassinger

Førsteklassingene skulle lære seg et nytt ord. Men det som skjedde? Jeg ler så tårene triller!

En lærer i første klasse prøvde en dag å lære klassen meningen av ordet «definitivt». For å være sikker på at elevene hadde en god forståelse av ordet, spurte hun dem om de kunne bruke ordet i en setning. Den første eleven løftet hånden og sa, «Himmelen er definitivt blå». Læreren svarte, «Det er ikke helt […]

Read More